Pravila Desetka 10ball

1. Desetka (10 ball)

Desetka je disciplina pool biljara sa 10 objektnih kugli označenih brojevima od 1 do 10, te sa bijelom kuglom. Svaka kugla se najavljuje, osim u slučaju početnog razbijanja kugli. Kugle se gađaju po brojčanom redoslijedu, a da bi udarac bio legalan bijela kugla uvijek mora udariti u kuglu sa najmanjim brojem na stolu. Pobjeđuje onaj igrač koji sa legalnim udarcem pospremi kuglu broj 10. U slučaju da se kugla broj 10 pospremi prilikom početnog razbijanja, ona se vraća na donju točku, te isti igrač nastavlja s igrom.

1.1 Početak igre
Igrač koji pobijedi u približavanju ima pravo odabrati tko će izvesti prvi udarac razbijanja u prvoj igri na početku susreta (vidjeti pravilo 1.2 Približavanje). Opća praksa je da se igrači izmjenjuju pri izvođenju udarca početnog razbijanja, iako su moguća i alternativna rješenja koje definira Pravilnik pod člankom 15, Odabir redoslijeda razbijanja kugli.

1.2 Slaganje kugli
U disciplini Desetka kugle se slažu u obliku trokuta, na način da su sve priljubljene jedna uz drugu što je moguće više. Kugla broj 1 treba biti u vrhu trokuta i istovremeno na donjoj točki, dok kugla broj 10 mora biti u sredini trokuta. Ostale kugle trebaju biti unutar trokuta, no ne smiju se slagati na način koji bi se mogao protumačiti kao pokušaj dobivanja nedozvoljene prednosti, poput predvidljivosti kretanja određenih kugli nakon udarca razbijanja. Na primjer, ne bi se smjelo određene kugle u više slaganja zaredom slagati na ista mjesta. (vidjeti Pravilnik pod člankom 4, Slaganje / ukucavanje kugli).

 

Ten Ball Rack

1.3 Udarac razbijanja kugli
Legalan udarac razbijanja podrazumijeva sljedeće:
(a) bijela kugla se postavlja isključivo u prostoru iza gornje linije
(b) ako nakon udarca nijedna objektna kugla ne upadne u rupu, onda se traži da barem četiri objektne kugle dodirnu stranicu stola, u protivnom je počinjen prekršaj. (vidjeti Pravilnik pod člankom 17, Udarac razbijanja – dodatni zahtjevi)

1.4 Drugi udarac – Push Out
Ako pri udarcu razbijanja nije počinjen prekršaj, igrač koji je na potezu može odigrati taktički "push out" potez. Taj udarac se mora prije izvođenja najaviti sucu ili protivniku, te onda pravila prekršaja 6.2 Kontakt s krivom kuglom i 6.3 Nakon kontakta nema dodira sa stranicom ne vrijede. Nakon legalnog "push out" udarca uvijek na red dolazi protivnik, no ima pravo birati da li će s igrom nastaviti on sam ili igrač koji je odigrao "push out". Ako igrač ubaci kuglu broj 10 prilikom izvođenja "push out" udarca, ona se vraća na donju točku.

1.5 Stroga najava udaraca
Kada god igrač namjerava pospremiti neku kuglu, on je mora najaviti osim u slučaju udarca početnog razbijanja. Kugla koja se namjerava gađati i rupa moraju biti najavljene osim ako udarac nije vrlo očit. Detalji poput udaranje u stranicu stola ili sudaranje sa drugim kuglama nisu važni. Bitno je samo najaviti koja kugla ide u koju rupu, pogotovo u slučaju kada najava nije potpuno jasna i postoji više mogućih vrsta udaraca koji bi se mogli odigrati, poput udarca koristeći stranicu, kombinacije i slično. Da bi najavljeni udarac vrijedio, sudac ili službena osoba mora biti zadovoljna izvedenim. Ako sudac ili protivnik nisu sigurni što točno igrač namjerava odigrati, mogu tražiti verbalnu najavu od njega prije izvođenja udarca.

1.6 Udarac sigurnosti - Safety
Nakon početnog udarca razbijanja igrač uvijek u toku igre može najaviti taktički udarac sigurnosti (eng. "safe" ili "safety"). Taj udarac zahtijeva jedino legalni udarac sa legalnom objektnom kuglom, te nakon njega na red dolazi protivnik. U slučaju da je igrač odigravši "safe" udarac ipak ubacio neku od kugli, protivnik ga ima pravo tražiti da nastavi s igrom sa trenutne pozicije ako to želi. Pravilo 9.7 Krivo pogođene kugle se primjenjuje prilikom izvođenja "safe" udarca.

1.7 Krivo pogođene kugle
Ako igrač promaši najavljenu kuglu, te uz to pogodi najavljenu kuglu u krivu rupu, ili pak neplanirano neka druga kugla uz promašaj slučajno upadne u rupu, on gubi red. Međutim, njegov protivnik ga može tražiti da nastavi dalje s igrom sa trenutne pozicije ako to želi.

1.8 Nastavak igre
Ako igrač pogodi svoju najavljenu kuglu u najavljenu rupu, on nastavlja s igrom, a sve dodatne kugle koje su eventualno ušle u rupu ostaju pogođene U slučaju da uz legalni pogodak igrač nehotično ubaci i kuglu broj 10, ona se vraća na donju točku, te on isto tako nastavlja s igrom. Igrač pobjeđuje u igri ako legalno ubaci najavljenu kuglu broj 10.
Ako igrač promaši kuglu ili napravi prekršaj, na red dolazi protivnik. U slučaju da nije bilo prekršaja, protivnik mora nastaviti igru sa trenutne pozicije.

1.9 Vraćanje kugli
Ako kugla broj 10 upadne u rupu nakon prekršaja, "push out" udarca, početnog razbijanja kugli, ili bez najave, ili u krivu rupu, ili pak izleti sa stola, ona se vraća na donju točku. (vidjeti pravilo 1.4 Vraćanje kugli) Nijedna druga kugla se ne vraća na stol ni pod kakvim uvjetima.

1.10 Standardni prekršaji
Ako igrač napravi jedan od standardnih prekršaja, na red dolazi njegov protivnik. Tu nastupa pravilo bijele kugle u ruci, što znači da igrač koji dolazi na red može staviti bijelu kuglu bilo gdje na igraćoj površini, te od tamo nastaviti s igrom. (vidjeti pravilo 1.5 Bijela kugla u ruci) Lista standardnih prekršaja za disciplinu Desetka:

1.10 Bijela kugla u rupi ili izvan stola
6.2 Kontakt s krivom kuglom; Prva kugla koju udara bijela kugla mora biti objektna kugla sa najmanjim brojem na stolu.
6.3 Nakon kontakta nema dodira sa stranicom
6.4 Noga na podu
6.5 Kugle izvan stola; U slučaju kugle broj 10, ona se vraća na donju točku.
6.6 Dodirivanje kugli
6.7 Dvostruki udarac / Spojene kugle
6.8 Guranje kugle
6.9 Kugle u pokretu
6.10 Krivo postavljanje bijele kugle
6.12 Štap na stolu
6.13 Igra bez prava na potez
6.15 Spora igra

1.11 Teži prekršaji
Za povredu pravila 6.14 Tri prekršaja zaredom, kazna je gubitak igre. Za povredu pravila 6.16 Nesportsko ponašanje, sudac ili voditelj natjecanja će odrediti primjerenu kaznu u skladu s počinjenim prekršajem.

1.12 Pat pozicija
Ako se u toku igre proglasi pat pozicija, igra se ponavlja i onaj igrač koji je razbijao kugle razbija ponovo. (vidjeti pravilo 1.12 Pat pozicija).
 

 SANJIN PEHLIVANOVIC JUNIORSKI PRVAK SVIJETA

SANJIN PEHLIVANOVIC NAJBOLJI MLADI IGRAC EVROPE ZA 2016-TU GODINUPRVA DIVIZIJA DRUGA DIVIZIJA TRECA DIVIZIJA CETVRTA DIVIZIJA PETA DIVIZIJA DIVIZIJA TUZLA DIVIZIJA SARAJEVO
Copyright (c) 2011. - 2019. Bilijar Savez BiH; All rights reserved.
Bilijar.ba