BH BILIJAR DOBIO 14 NOVIH INSTRUKTORA BILIJARA

Nedavno u Sarajevu odran instruktorski kurs: BH bilijar dobio 14 novih instruktora

Nedavno je u Sarajevu završen kurs za instruktore bilijara. Kurs je organizovao Bilijar i snuker savez Bosne i Hercegovine. Predavač na kursu bio je proslavljeni Ralph Eckert (GER), koji je obučio 14 instuktora bilijara kako bi u svojim klubovima i svojim okolinama pravilnim obučavanjem novih bilijarista učinili neizmjeran doprinos razvoju bilijara kao sporta u BiH. Nakon uspješno završenog kursa izvršena je svečana dodjela certifikata. Svim novim instuktorima elimo mnogo sreće u budućem radu.

25.11.2019.
Bilijar.ba


SANJIN PEHLIVANOVIC JUNIORSKI PRVAK SVIJETA

SANJIN PEHLIVANOVIC NAJBOLJI MLADI IGRAC EVROPE ZA 2016-TU GODINUPRVA DIVIZIJA DRUGA DIVIZIJA TRECA DIVIZIJA CETVRTA DIVIZIJA PETA DIVIZIJA DIVIZIJA TUZLA DIVIZIJA SARAJEVO DIVIZIJA BUGOJNO
Copyright (c) 2011. - 2020. Bilijar Savez BiH; All rights reserved.
Bilijar.ba